Klaar voor het nieuwe schooljaar…..

Alle info voor het nieuwe schooljaar kan je terugvinden bij het menu “Onze praktische info” en “Welkom”

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator
Juf Annelies
M 0478 69 67 78
T 056 65 01 45
annelies.anckaert@g-o.be

Het zorgteam
Juf Inneke, juf Julie en juf Corry
T 056 65 01 48

Waarom kiezen voor onze school?

Nieuws van onze school

1608 De Schoolkrant INFO VAKANTIE-EDITIE

16 augustus 2018

De schoolkrant INFO VAKANTIE-EDITIE is vanaf heden beschikbaar. Lees hier deze editie.

Wie “een papieren” exemplaar wenst, is welkom op ons secretariaat.

Officiële diploma-uitreiking door de burgemeester en schepen van onderwijs LIVE OP ONS TV-KANAAL

2 juli 2018

Bekijk de video’s van het afscheidsfeest van het 6e leerjaar op ons TV-kanaal.

Veel kijk- en luisterplezier gewenst.

2906 Wij studeren af aan de kleuterschool

29 juni 2018

Wij studeren af aan de kleuterschool. Wij vierden daarom gisteren een feestje met (kinder)champagne à vol en té. Er waren gisteren helaas drie klasgenoten ziek en daarom hebben we van deze drie vrienden voorlopig nog geen foto.

2906 We ontvingen een cheque van € 1470

29 juni 2018

Onze school nam het voorbije schooljaar onder de leiding van juf Ine (leerkracht Zedenleer en coördinator) deel aan de actie “Mooimakers”. De missie was én is: Elke plek is wel voor iemand belangrijk, dus gooi je afval niet op de grond. Samen met juf Mieke (Katholieke Godsdienst) werd er maandelijks een actie op poten gezet. Als beloning kregen we van de actie Mooimakers een cheque ter waarde van € 1470. Dit bedrag gaat naar de verdere vergroening van onze school (MOS-beleid). Proficiat aan juf Ine (coördinator) en juf Mieke én bedankt aan onze leerlingen.

2706 Opvangmama Josianne met pensioen

28 juni 2018

Morgen nemen we niet alleen afscheid van 58 leerlingen uit de 6de leerjaren, maar ook van een vaste medewerkster van onze school: opvangmama Josianne Decock zet een definitief punt achter haar actieve loopbaan. Daarom wensen we Josianne oprecht te bedanken voor haar meer dan voorbeeldige medewerking gedurende zoveel jaren. Josianne, geniet met volle teugen van wat voortaan je agenda zal vullen: je hebt het verdiend.

2706 Officiële diploma-uitreiking door de burgemeester en de schepen van onderwijs

27 juni 2018

Onze 58 leerlingen uit de zesde leerjaren hebben hun loopbaan in het lager onderwijs afgewerkt.

Gisterenavond vond het afscheidsfeest plaats waarop aan onze leerlingen hun diploma officieel werd uitgereikt door de burgemeester en de schepen van onderwijs. Nadien werd een verzorgde en uitgebreide receptie aangeboden. Vervolgens bleven onze leerlingen slapen op school en deze morgen werd hen een uitgebreid ontbijt aangeboden. Kortom, een dag & een nacht om nooit meer te vergeten.

We wensen onze 58 zesdejaars heel veel succes toe! En uiteraard altijd welkom in “De Toekomst”.

De laatste Schoolkrant INFO van 2017-2018 is er

26 juni 2018

Lees hier de laatste Schoolkrant INFO van 2017-2018.

2106 Onze leesouders in de bloemetjes

21 juni 2018

ONZE LEESOUDERS IN DE BLOEMETJES: WIST JE DAT ONZE SCHOOL WEKELIJKS KAN REKENEN OP 32 TROUWE LEESOUDERS? OOK DE INSPECTIELEDEN (DOORLICHTING) WAREN HIERVAN STERK ONDER DE INDRUK. Bedankt aan ALLE leesouders en uiteraard ook aan ALLE andere vrijwilligers (kriebelteam, gemachtigde opzichters, begeleiding tijdens uitstappen, …).

ONZE LEESOUDERS: Anne-Marie De Moor, Arlette Vandeghinste, Bernard Desmedt, Carine Coetsier, Carine Declercq (ontbreekt op de foto), Christel D’Hondt, Christiana Bauwens, Christine Debard (ontbreekt op de foto), Claudine Naert, Dorette Demortier, Edith Vandenbroucke (ontbreekt op de foto), Esther Delobelle, Gerda Dendoncker, Greta Vanhemens, Hilde Verbeke (ontbreekt op de foto), Jacques Casteur (ontbreek op de foto), Lidy Van Rijssel, Lieve Verbeke, Linda Vlieghe, Lucie Declercq (ontbreekt op de foto), Magda Declerk (ontbreekt op de foto), Marie Jaene Decoster, Martine Maeyaert, Martine Suys, Mia Herman, Els Messiaen (ontbreekt op de foto), Mieke Moerman (ontbreekt op de foto), Paul Moreels (ontbreekt op de foto), Paul Schollaert, Els Vandenbussche, Ria Sesoye (ontbreekt op de foto), Viviane Depraetere en Claudine Delapierre.

1906 Proficiat met de doorlichting

19 juni 2018

Onze school werd doorgelicht tijdens de week van maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni 2018 en dit door een team van twee onderwijsinspecteurs. Dat wil zeggen dat er werd nagekeken of onze school wel degelijk doet wat ze moet doen, namelijk of ze de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen op een degelijke manier nastreeft en ook bereikt.

De onderwijsinspectie die toeziet op die kwaliteit van alle scholen in Vlaanderen, ging ook na of we aan de wettelijke voorschriften voldoen in verband met veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en of we de wetgeving naleven.

Tijdens die week volgden zij de lessen, bekeken ze lesmateriaal, leerlingendossiers, notities van de leerlingen en verslagen van overlegmomenten. Daarnaast stonden er elke dag ook gesprekken met leden van het schoolteam op hun verlanglijstje. Maar, ook met leerlingen, ouders, collega’s van het CLB en van het ondersteuningsteam gingen de twee inspecteurs in dialoog.

Het eindadvies was “gunstig”. “Gunstig” is de beste beoordeling die een school kan krijgen. Een gunstig advies betekent immers dat én de onderwijskwaliteit, én het veiligheidsbeleid én de naleving van de wetgeving in onze school in orde zijn. Bij een dergelijk advies formuleert de onderwijsinspectie natuurlijk een aantal groeikansen om de kwaliteit duurzaam te maken of te houden. Haar besluit luidde dat onze school zowel de capaciteit heeft als de bereidheid om die kwaliteit te behouden en in bepaalde onderdelen nog te verhogen.

Het inspectieteam loofde ons, jawel, we kregen complimenten omdat we ons kwaliteitsbeleid, zeg maar de kern van alles, en onze eigen weg tekenden op een doordachte, doelgerichte en vooral systematische manier.

Daarom wens ik vandaag alle mensen die daarbij hebben geholpen, hetzij als lid van het schoolteam, hetzij als medewerker op gemeentelijk-, campus-, scholengemeenschap- of scholengroepniveau, hetzij als ouder, leerling of oud-leerling, hetzij als zogenaamde sympathisant, hier oprecht te bedanken.

Steven Verplancke, directeur

1606 Een sportdag om U tegen te zeggen

16 juni 2018

Onze kleuters beleefden gisteren een sportdag om U tegen te zeggen. De vele sfeerbeelden spreken boekdelen.

1606 Meester Jelle in het huwelijksbootje

16 juni 2018

Gisterennamiddag gaven meester Jelle (3de leerjaar C) en Lien hun JA-WOORD op het stadhuis van Oudenaarde. Natuurlijk konden de leerlingen uit de derde leerjaren niet ontbreken en ze zorgen daarom voor een verrassingsbezoek.

1306 We wensen alle leerlingen veel succes met de examens

13 juni 2018

Elke basisschool is verplicht om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te realiseren. Dit is voor ALLE basisscholen in Vlaanderen (van ALLE onderwijsnetten) volledig hetzelfde. Daarvoor gebruiken we in basisschool De Toekomst toetsen die logisch verbonden zijn met de methode van onderwijzen op onze school.

Op het einde van het zesde leerjaar doen we bovendien nog een speciale test door onze leerlingen de OVSG-toetsen te laten maken, dat zijn toetsen die niet door onze leerkrachten zijn opgesteld, maar door het Onderwijssecretariaat Voor het Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs, waardoor dan duidelijk kan bewezen worden dat de leerlingen op het einde van de basisschool wel degelijk de eindtermen  bereikt hebben.

Waarom zijn deze OVSG-toetsen nuttig en dus interessant?

  • Ze zijn elk jaar verschillend en toetsen de mate waarin leerlingen de eindtermen bereiken, zonder dat ze gebonden zijn aan een methode waarop de leerstof werd aangeleerd; ze zijn dus heel objectief.
  • De OVSG-toetsen worden op hetzelfde ogenblik door duizenden leerlingen (verschillende onderwijsnetten) in Vlaanderen afgenomen. Deze toetsen zijn dus ook voor onze school een bijkomend middel om onze onderwijskwaliteit te testen, want…
  • Die toetsen bezorgen ons nuttige gegevens: wat is de leerwinst die we onze leerlingen hebben bezorgd? Voor welke vakken mogen we tevreden zijn over de manier waarop we ze in onze school hebben aangeleerd? Waar zouden we misschien beter iets bijsturen? enz.

0906 Nog 10 keer slapen maar …

9 juni 2018

Nog 10 keer slapen en dan spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in Rusland, maar onze “duiveltjes” uit ons kinderdagverblijf zijn er al lang klaar voor.

0806 Keukenmedewerkester Gisèle Pollez met pensioen

8 juni 2018

Het GO! Avelgem nam op donderdag 7 juni afscheid van een zeer trouwe medewerkster: keukenpersoneelslid, mevrouw Gisèle Pollez.

Gisèle zette immers een definitief punt achter haar carrière. Dit kon op de campus van het GO! Avelgem uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan en daarom werd een verrassingsfeest georganiseerd in aanwezigheid van haar echtgenoot, kinderen & kleinkinderen, personeelsleden en ere-personeelsleden.

Gisèle werkte sinds 16 maart 1981 ononderbroken op de campus. En over de stijl van haar werk gesproken, was het nu poetsen van lokalen of schoolrestaurant, het dekken en afruimen van de tafels, het helpen bedienen van de allerkleinsten aan tafel, het beheren van de onderhoudsproducten, het verzorgen van de garderobe van Sinterklaas & Zwarte Piet, het houden van “de grote kuis” of het brengen van soep of ander toebehoren: Gisèle deed het vlot, met volle overtuiging en met oog voor stiptheid, nauwkeurigheid en orde.

Hoeveel slabbetjes, handdoeken en tafelkleden door Gisèle werden gewassen en gestreken, weet niemand, maar wat we wel weten, is dat wij dankzij haar voortreffelijk werk kunnen rekenen op een stevig beleid.

0406 Huldigingen

4 juni 2018

In aanwezigheid van de schepen van sport & van de gemeentelijke sportfunctionaris werden vandaag leerlingen gehuldigd: de sportiefste leerlingen (deelname 4 gemeentelijke sportnamiddagen), de sportiefste klas, de winnaars van het jongens- en meisjesvoetbaltornooi (middagsport) en de fair-playgroep. We wensen ALLE leerlingen te feliciteren want ook dit schooljaar waren onze leerlingen terug zéér sportief.

Schoolkrant INFO eind mei is er

31 mei 2018

Lees hier de Schoolkrant INFO eind mei digitaal.

2505 Maandag 28 mei

25 mei 2018

Wie komt op maandag 28 mei – indien praktisch mogelijk – te voet, per fiets of met de schoolbus naar school?

2405 Onze wandeltocht

24 mei 2018

Meer dan 450 wandelaars genoten gisteren van de pittoreske wegen die Avelgem rijk is.

2105 Praktijksessie dode hoek met een vrachtwagen

21 mei 2018

Onze school nam in september deel aan de STRAPDAGWEDSTRIJD 2017 en onze film werd door de organisatie Octopusplan als winnaar uitgeroepen en we kregen een praktijksessie Dode Hoek met een vrachtwagen aangeboden als geschenk. Op donderdagvoormiddag 17 mei was het zover. De praktijksessie Dode Hoek was bestemd voor alle 58 leerlingen uit de zesde leerjaren. Tijdens deze sessie kregen alle leerlingen de kans om te ervaren wat een vrachtwagenchauffeur achter het stuur ziet én vooral niet ziet. De praktijksessie wordt gecombineerd met een theorieles via het digitaal leerplatform www.octopusverkeersland.be .

1505 Carwash voor het goede doel

15 mei 2018

De leerlingen uit onze zesde leerjaren hebben het hart op de juiste plaats. Waarden als engagement, verantwoordelijk, sociaal en zelfstandig zijn in onze school immers geen loze begrippen. Onder leiding juf Mieke, leerkracht Katholieke Godsdienst, organiseerden ze deze voormiddag een carwash op de parking van de school voor ouders, personeelsleden en sympathisanten. De kostprijs bedroeg € 5. Met de opbrengst  van de carwash zullen de leerlingen speelgoed kopen. Op vrijdagnamiddag 8 juni trekken ze vervolgens – verkleed als “cliniclowns” en met het speelgoed onder de arm – naar de campus AZ Groeninge in Kortrijk en brengen daar een bezoek aan de kinderafdeling.

1405 De staking (woensdag 16 mei) heeft geen gevolgen in onze school

14 mei 2018

De staking van woensdag 16 mei heeft geen gevolgen in onze school: het wordt een gewone schooldag. Ook voor de opvang OKEE, het busvervoer en het schoolrestaurant (voor leerlingen die op woensdagmiddag in de opvang blijven) blijft alles “normaal”.

1405 Onze leerlingen zijn goed vertrokken en aangekomen op zee- en bosklas

14 mei 2018

Naast het vergaren van kennis en vaardigheden hechten wij terecht ook ontzettend heel veel belang aan zelfstandigheid, aan leren omgaan met anderen en het verwerven van verantwoordelijkheidszin. Daarom organiseren wij jaarlijks geïntegreerde werkperiodes (GWP): de leerlingen uit de 3de (bosklas), 4de (zeeklas) en 5de (bosklas) leerjaren vertrokken deze morgen en zijn ondertussen allemaal goed aangekomen op hun bestemming.

Om het thuisfront op de hoogte te houden:

  • dagelijks enkele foto’s op onze facebookpagina
  • dagelijks een verslag op de zeeklaslijn 4de leerjaren: 0902 150 50 (klascode 0630)
  • dagelijks een verslag op de bosklaslijn 5de leerjaren: 0902 150 50 (klascode 7545)

1205 Juf Jolien stap in het huwelijksbootje

12 mei 2018

Gisteren stapte juf Jolien in het huwelijksbootje met Pieter-Jan. Natuurlijk konden haar leerlingen uit het vijfde leerjaar C niet ontbreken op deze warme plechtigheid. Juf Jolien en Pieter-Jan, proficiat met jullie huwelijk.

0805 Nog schitterende sfeerbeelden van onze open dagen

8 mei 2018

Deze warme foto’s willen jullie alleszins aanbieden.

0605 Open dagen onder een stralende zon

6 mei 2018

Bedankt voor jullie massale aanwezigheid. Bedankt aan alle helpende handen. En ook de barbecue was super: meer dan 460 personen konden smullen van een smaakvolle barbecue.

Volg ons op

Link to my Facebook Page
Link to my Twitter Page
Link to my Youtube Page

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn