Volgend opendeurmoment

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator
Juf Annelies
M 0478 69 67 78
T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

Het zorgteam
Juf Inneke, juf Julie en juf Corry
T 056 65 01 48

Waarom kiezen voor “De Toekomst”?

Nieuws van onze school

Lokale Helden

8 april 2019

Kom meezingen met The Pop Oldies, het Koor aan de Schelde,
het 4de leerjaar van Basisschool De Toekomst en De Grote Kleine Fanfare
onder leiding van Joachim Wannyn

(klik op de foto om de affiche te dowloaden of kijk bij “ONZE BRIEVEN”)

0704 Een fijne paasvakantie

7 april 2019

We wensen iedereen een fijne paasvakantie.

0704 Neen tegen zwerfvuil

7 april 2019

In onze school vinden we een degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs erg belangrijk, maar we werken evenzeer aan sociale vaardigheden en maken voldoende tijd vrij voor creatieve activiteiten, sport, groene & gezonde accenten. Daarom organiseerden de vijfde en zesde leerjaren op vrijdag 5 april een gemeentelijke opruimdag.

Vaak ergert iedereen zich aan de diverse vormen van zwerfvuil in de omgeving én terecht. Daarom bleven onze leerlingen niet bij de pakken zitten en sloegen ze met z’n allen de handen in elkaar om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Deze activiteit was een zeer waardevol signaal aan de bevolking dat de gemeente Avelgem geen zwerfvuil tolereert. De leerlingen namen in klasverband enkele ‘verkeersarme stroken’ in de buurt van de school voor hun rekening. Het was uiteraard niet de bedoeling dat de leerlingen de ganse gemeente opruimden. Daarvoor beschikt de gemeente immers over een technische dienst. Deze opruimdag was vooral bedoeld als sensibilisering.

Het gemeentebestuur waardeerde deze actie heel erg en daarom kregen onze leerlingen elk een appel.

0104 Volgend schooljaar: schooljaar 2019-2020

1 april 2019

PLECHTIGE COMMUNIE: zaterdag 25 april 2020 om 16.30u: leerlingen uit deelgemeenten van Groot-Avelgem en randgemeenten
PLECHTIGE COMMUNIE: zondag 26 april 2020 om 10.30u: leerlingen uit centrumgemeente Avelgem
EERSTE COMMUNIE: zondag 10 mei 2020 om 11.00u
LENTEFEEST en FEEST VRIJZINNIGE JEUGD: zondag 31 mei 2020 (het tijdstip volgt later door www.ovm-avelgem.be)

2903 Schoolkrant INFO eind maart

29 maart 2019

Lees de nieuwe schoolkrant INFO hier. Vanaf heden nog interactiever:

2703 Affiche OPEN DAGEN 2019

27 maart 2019

Er wordt per gezin 1 affiche bezorgd.
HANGT U ONZE AFFICHE OP EEN ZICHTBARE PLAATS AAN UW WONING?
Er worden immers 30 prijzen voorzien voor de eigenaars van de woningen waar de affiche hangt in de regio Avelgem-Zwevegem-Kluisbergen en net over de taalgrens.

2603 Ons meetonderwijs waarop we zeer fier zijn

26 maart 2019

We willen bereiken dat kinderen situaties uit hun eigen leefwereld in een wiskundige taal kunnen beschrijven. Dat kunnen feiten, begrippen, structuren, regels en wetmatigheden zijn. We moeten de kinderen begeleiden bij het zelf ontdekken van een brede waaier van denk- en oplossingsmethodes, zodanig dat ze in een gegeven probleemsituatie een passende methode kunnen aanwenden. We moeten de kinderen niet alleen leren leren; door onze pedagogische benadering moeten we ze ook sociaal vaardig maken.

2003 Opendeurmoment in onze kleuterafdeling

20 maart 2019

Op dinsdag 2 april om 14.00u: opendeurmoment in onze kleuterafdeling.

1903 Tips en afspraken om de parkeerdruk te verminderen

19 maart 2019

De parkeerdruk in de schoolomgeving terugdringen is ook één van de uitdagingen voor onze school.
Daarom bezorgden we gisteren aan alle gezinnen een flyer met tips en afspraken.

1703 WOENSDAG 20 MAART: GEEN SCHOOL WEGENS PEDAGOGISCHE STUDIEDAG.

17 maart 2019

De voor- en naschoolse opvang OKEE is wel open van 6.45u tot en met 18.30u.

Elke basisschool in Vlaanderen heeft recht op drie halve dagen pedagogische studiedagen per schooljaar. Op woensdag 20 maart 2019 vindt onze derde en laatste studiedag van dit schooljaar plaats. Dat deze datum samenvalt met een onderwijsstaking is puur toeval.

Op het programma van de studiedag staat een teambuilding gepland: een goed samenwerkend team is immers van levensbelang voor een school. En een teambuilding versterkt het samenwerken nog meer.

1603 HERAANLEG KRUISPUNT DOORNIKSESTEENWEG – STATIONSSTRAAT – STIJN STREUVELSLAA

16 maart 2019

Vanaf 25 maart is het kruispunt volledig afgesloten en is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Zonder onverwachte omstandigheden zijn de werken afgerond tegen 15 juli.

OMLEIDING LOKAAL AUTOVERKEER:
– Vanuit Bossuit/Outrijve richting Kortrijk volg je de omleiding via de Raaptorfstraat/Kouterlosstraat/Oedelestraat en de Kortrijkstraat/Neerstraat. Wil je richting Oudenaarde, dan rij je via de Leopoldstraat en de Kasteelstraat.
– Vanuit Rugge/Waarmaarde/Kerkhove richting Kortrijk of Doornik volg je de omleiding via de Neerstraat en Kortrijkstraat. Om verder te rijden naar Doornik volg je de omleiding via de Sint-Maartensstraat en de Pontstraat.

GEVOLGEN VOOR ONS LEERLINGENVERVOER: we proberen eventuele vertragingen te beperken en hebben daarom overleg gepleegd met het gemeentebestuur. Maar, het volledig afgesloten kruispunt zal ongetwijfeld voor een beetje ‘vertraging’ zorgen.

INFORMATIE/VRAGEN: https://www.avelgem.be/heraanlegkruispuntdoorniksesteenwegs… | info@avelgem.be | 056 65 30 30

1503 De bewoners van TER MEERSCH en SINT-VINCENTIUS TERUG OP DE SCHOOLBANKEN

15 maart 2019

In onze school hechten wij zeer veel belang aan de waarden sociaal, geëngageerd en mondig, maar beleefd. En wij proberen ook vaak de buitenwereld binnen te brengen in onze school opdat onze leerlingen zich zo maximaal kunnen ontplooien.
Daarom is de frequente wisselwerking tussen de beide lokale woon- en zorgcentra & onze school zeer waardevol want tijdens deze activiteiten komen die waarden (onze visie) heel sterk aan bod.

1403 Dankzij onze drie schoolbussen

14 maart 2019

Dankzij onze drie schoolbussen:

Bewoners woonzorgcentrum terug op de schoolbanken

13 maart 2019

Ze hebben een namiddag les gevolgd in onze school. Sommigen van hen zijn zelf meer dan 90 jaar, maar neem het van ons aan: het klikt tussen jong en oud.

Samen met de leerlingen van het zesde leerjaar een spelletje spelen met vragen over de eerste mensen. Het was maar één van de activiteiten vanmiddag waarmee basisschool De Toekomst haar leerlingen en de bewoners van het woonzorgcentra dichter bij elkaar wil brengen.

Donderdag is het dan de beurt aan enkele bewoners van het andere WZC in Avelgem.

1203 Agenda-tip: OPEN DAGEN op ZATERDAG 4 en ZONDAG 5 MEI 2019

12 maart 2019

Tekens van 14.00u tot en met 17.00u.
Maar ook op andere dagen kunt u een bezoek brengen aan onze school, want u bent altijd welkom voor een gesprek en krijgt, als u dat wenst, een rondleiding.
Wil u liever rustig bij u thuis alle vragen beantwoord krijgen, dat kan ook: geef een seintje en we maken een afspraak.

0803 Tijdens de krokusvakantie

8 maart 2019

– SPEELPLAATSEN: er werden 2 extra drinkwaterfonteinen (speelplaats 1ste en 2de leerjaar & 6 de leerjaar) geplaatst. Zo hebben we nu 4 drinkwaterfonteintjes.
– ALLE KLASSEN & GANGEN LAGERE AFDELING: er werden led-lampen (minder energieverbruik, langere levensduur, …) geplaatst.
– KEUKEN: voorbereidende elektriciteitswerken, nieuwe bevloering, … . Volgende week wordt stapsgewijs verder gewerkt.
– EN natuurlijk werd er grondig gepoetst.

KORTOM, we zijn klaar om maandag terug de schoolpoort open te maken.

0303 Fijne krokusvakantie

3 maart 2019

We wensen iedereen een fijne krokusvakantie.

0203 Alles op z’n kop

2 maart 2019

Het werd een dag om nooit meer te vergeten. We besteden ook aandacht aan de Vlaamse week tegen pesten én aan de complimentendag.
Alle filmpjes staan op INSTAGRAM : bsdetoekomst .

2702 Jawel, hij is er

27 februari 2019

Jawel, hij is er: onze maandelijkse schoolkrant INFO. We wensen jullie veel leesplezier.

2202 Leerlingenraad en het College van Burgemeester en Schepenen stellen de zeven investeringen 2019 voor ter waarde van 157.700 EURO

22 februari 2019

Op VRIJDAGMIDDAG 22 FEBRUARI vond de 3de vergadering van dit schooljaar plaats en de leerlingen hadden de eer om samen met het College van Burgemeester en Schepenen DE ZEVEN INVESTERINGEN 2019 (TER TOTALE WAARDE VAN 157.500 EURO) voor te stellen.

Op het totale kostenplaatje prijkt de som van € 157.500 en dit bedrag wordt gefinancierd door de Scholengroep Vlaamse Ardennen, waartoe de school behoort, de talrijke sponsors en door de Vriendenkring OLGA. Natuurlijk helpt ook de bijdrage van de verzekering voor de heropbouw van de keuken naar aanleiding van de brand. Dankzij deze vier verschillende kanalen komen andere en even belangrijke, voor bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing of kwaliteitsbevordering (nieuwe lees- en werkboeken, …) niet in het gedrang. Want de kernopdracht voor de school is nog altijd de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen – die voor alle onderwijsnetten in Vlaanderen identiek zijn – op de best mogelijke manier na te streven en ook te bereiken.

1702 Opendeurmoment in onze kleuterafdeling op dinsdag 26 februari 2019 om 14.00u

17 februari 2019

Maar ook op andere dagen kunt u een bezoek brengen aan onze school, want u bent altijd welkom voor een gesprek en krijgt, als u dat wenst, een rondleiding.

Wil u liever rustig bij u thuis alle vragen beantwoord krijgen, dat kan ook: geef een seintje en we maken een afspraak.

0802 De staking van woensdag 13 februari 2019 heeft geen gevolgen voor onze school

8 februari 2019

De geplande staking van woensdag 13 februari 2019 zal GEEN gevolgen hebben in onze school: alle lessen zullen normaal verlopen. Ook het schoolbusvervoer en de werking van de  voor- en naschoolse opvang (inclusief warme maaltijden op woensdagmiddag) wordt niet gewijzigd.KORTOM, WOENSDAG 13 FEBRUARI WORDT EEN GEWONE SCHOOLDAG.

HERINNERING: elke basisschool in Vlaanderen bepaalt twee facultatieve verlofdagen per schooljaar. Wij kozen voor MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 en maandag 6 mei 2019.

3001 De Schoolkrant INFO eind januari

30 januari 2019

Lees hier de Schoolkrant INFO eind januari online.

2901 OLGA-BAL 2.0 OP ZATERDAG 16 FEBRUARI IN SPIKKERELLE

29 januari 2019

Kaarten (€ 5 in voorverkoop) kunnen gekocht worden via de Schoolkrant INFO of op het secretariaat van onze school.

2501 Onze leerlingen zijn in de wolken

25 januari 2019

De nieuwe investeringen (DOOTABS) betekenen een grote meerwaarde.

Wat eten we vandaag ?

  • 8 april 2019 19 april 2019

    PAASVAKANTIE

Volg ons op…

Onze klassen op Facebook

JA JB JC K3AB
1A 1B 2A 2B 2C
3A 3B 3C 4AB  
5AB 5C 6ABC
Zedenleer
Opvang OKEE
K2AB en godsdienst hebben een actuele klaspagina

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn

WANDELTOCHT BASISSCHOOL “DE TOEKOMST” 

woensdag 8 mei