Home » Onze integratie binnen de gemeente

Onze integratie binnen de gemeente

Een zeer belangrijk accent van basisschool De Toekomst is de link met de gemeente:

 • streven naar een zeer sterke integratie in de lokale omgeving: bezoeken aan het lokale Woon-zorghuis Ter Meersch, het rust- en verzorgingstehuis Sint-Vincentius, het gemeentehuis, het containerpark, de bioboerderij Het Ganzenhof, frequent bezoek aan de gemeentelijke openbare bibliotheek , ..
 • intensieve samenwerking met de gemeentelijke sport-, jeugd-, cultuur- en milieudienst:
  • deelname aan sportactiviteiten op woensdagnamiddag
  • initiaties van lokale sportclubs
  • gemeentelijk kunstonderwijs: het conservatorium en GAVKA
  • promotie van jeugdwerking: CHIRO, speelpleinwerking, …
  • toneelvoorstellingen in het lokale gemeenschapscentrum Spikkerelle
 • actieve deelname aan gemeentelijke projecten en evenementen:
  • kersthappening
  • feesteworpstoet
  • herdenking wapenstilstand
  • “Avelgem draagt vrede uit”
  • zwerfvuilactie
  • vieringen en plechtigheden
  • het Warmste huis
 • bepaalde activiteiten worden netoverschrijdend georganiseerd: herdenking wapenstilstand, kersthappening, “Avelgem draagt vrede uit”, …
 • verhuur van de schoolinfrastructuur (gemeentelijke diensten en lokale socio-culturele verenigingen), …

 

FEESTEWORP

 

KERSTHAPPENING / HET WARMSTE HUIS

 

 

 

 

Volg ons op…

Onze klassen op Facebook

JA JB JC K3AB
1A 1B 2A 2B 2C
3A 3B 3C 4AB  
5AB 5C 6ABC
Zedenleer
Opvang OKEE
K2AB en godsdienst hebben een actuele klaspagina

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn