Home » Kinderdagverblijf » Praktisch » Inschrijvingen

Onze brieven in de kijker

Kinderdagverblijf De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
tel : 056 64 48 50
tel : 0488 08 08 25
email : zonnetjeavelgem@infano.be

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator
Juf Annelies
M 0478 69 67 78
T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

Het zorgteam
Juf Inneke, juf Julie en juf Corry
T 056 65 01 48

Inschrijvingen

Ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kind kunnen terecht bij de plaatselijk verantwoordelijke of de regiomanager.

Contacteer de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, mevrouw Elke Rasschaert voor een vrijblijvend bezoek en een rondleiding: T 0488 08 08 25 | zonnetjeavelgem@infano.be

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gepeild naar de wensen van de ouders en worden de visie en de werking van ons kinderdagverblijf toegelicht. De ouders krijgen de kans om met de verantwoordelijke en de begeleidsters kennis te maken.

De ouders kunnen het huishoudelijk reglement terugvinden op de website van ons kinderdagverblijf of raadplegen in het kinderdagverblijf.

de ouders moeten online eerst een aanvraag indienen via www.infano.be >> online inschrijven >>  groeps en gezinsopvang aanvraagformulier >>  onderaan zonnetje Avelgem aanduiden.

Inschrijven van kinderen kan uitsluitend via de plaatselijk verantwoordelijke of de regiomanager gebeuren.


De inschrijving van een kind in ons kinderdagverblijf is pas definitief en bindend wanneer:

1. De “overeenkomst tot opvang” door de twee partijen (de ouders en ons kinderdagverblijf) werd ondertekend enafgestempeld.

2. De ouders de som van € 250 betaald hebben (voorschot)

  • Voorschot: €250 cash, via domiciliëring. Het voorschot van €250 wordt, als administratieve kost, weerhouden.

3. Het huishoudelijk reglement in tweevoud door beide partijen voor akkoord ondertekend en afgestempeld is.

4. De inschrijvingsdocumenten en bewijsstukken op de dienst aanwezig zijn (één maand voor de opvang start):

  • inlichtingenfiche
  • document domiciliëring

aanvraag formulier gezinsopvang

Klik op onderstaand logo om naar het online aanvraag formulier te gaan op infano.be

Volg ons op…

Onze klassen op Facebook

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn