Home » Onze school » Gezondheidsbeleid

Onze brieven in de kijker

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator
Juf Annelies
M 0478 69 67 78
T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

Het zorgteam
Juf Inneke, juf Julie en juf Corry
T 056 65 01 48

Gezondheidsbeleid

De doelstellingen en de acties

Schooljaar 2006-2007:
leerlingen bewegen meer tijdens de schooluren: “playbox”

Schooljaar 2007-2008:
leren weten bij wie ze terecht kunnen met zorgvragen: “vertrouwenspersoon op school voor de leerlingen”

Schooljaar 2008-2009:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving: Octopusplan deel 1

Schooljaar 2009-2010:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving: “Octopusplan deel 2” en leerlingen kunnen omgaan met afspraken, normen en kennen grenzen: “schoolreglement in de kijker”

Schooljaar 2010-2011:
leerlingen gaan op school evenwichtig om met tussendoortjes: stimuleren van “woensdag … fruitdag”.

Schooljaar 2011-2012:
leerlingen gaan respectvol om met elk mens: “acties rond plagen en pesten en NO BLAME”

Schooljaar 2012-2013:
leerlingen hanteren een fairplay en kunnen omgaan met verliezen: “flair-play beker”

Schooljaar 2013-2014:
leerlingen hebben aandacht voor evenwichtige voeding : “maandelijkse kookactiviteit in één klas met het recept in de schoolkrant INFO”

Schooljaar 2014-2015:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige schoolomgeving: leerlingenraad wordt verkeersbrigade”

Schooljaar 2015-2016:
leerlingen kunnen zich dienstvaardig en dankbaar opstellen:”complimentendag”

Schooljaar 2016-2017:
leerlingen engageren zich voor hulpacties: “sponsorloop voor het goede doel”

Schooljaar 2017-2018:
de voorbije acties en doelstellingen evalueren en verfijnen, waar nodig én een verkeersveiligere schoolomgeving accentueren

Schooljaar 2018-2019:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving

Schooljaar 2019-2020
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving

Volg ons op…

Onze klassen op Facebook

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn