Home » Onze school » Ons gezondheidsbeleid

Klaar voor het nieuwe schooljaar…..

Alle info voor het nieuwe schooljaar kan je terugvinden bij het menu “Onze praktische info” en “Welkom”

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator
Juf Annelies
M 0478 69 67 78
T 056 65 01 45
annelies.anckaert@g-o.be

Het zorgteam
Juf Inneke, juf Julie en juf Corry
T 056 65 01 48

Ons gezondheidsbeleid

De doelstellingen en de acties

Schooljaar 2006-2007:
leerlingen bewegen meer tijdens de schooluren: “playbox”

Schooljaar 2007-2008:
leren weten bij wie ze terecht kunnen met zorgvragen: “vertrouwenspersoon op school voor de leerlingen”

Schooljaar 2008-2009:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving: Octopusplan deel 1

Schooljaar 2009-2010:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving: “Octopusplan deel 2” en leerlingen kunnen omgaan met afspraken, normen en kennen grenzen: “schoolreglement in de kijker”

Schooljaar 2010-2011:
leerlingen gaan op school evenwichtig om met tussendoortjes: stimuleren van “woensdag … fruitdag”.

Schooljaar 2011-2012:
leerlingen gaan respectvol om met elk mens: “acties rond plagen en pesten en NO BLAME”

Schooljaar 2012-2013:
leerlingen hanteren een fairplay en kunnen omgaan met verliezen: “flair-play beker”

Schooljaar 2013-2014:
leerlingen hebben aandacht voor evenwichtige voeding : “maandelijkse kookactiviteit in één klas met het recept in de schoolkrant INFO”

Schooljaar 2014-2015:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige schoolomgeving: leerlingenraad wordt verkeersbrigade”

Schooljaar 2015-2016:
leerlingen kunnen zich dienstvaardig en dankbaar opstellen:”complimentendag”

Schooljaar 2016-2017:
leerlingen engageren zich voor hulpacties: “sponsorloop voor het goede doel”

Schooljaar 2017-2018:
de voorbije acties en doelstellingen evalueren en verfijnen, waar nodig én een verkeersveiligere schoolomgeving accentueren

Schooljaar 2018-2019:
leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving

Volg ons op

Link to my Facebook Page
Link to my Twitter Page
Link to my Youtube Page

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn