Home » Onze school » Onze resultaten

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
tel : 056 65 01 40
Lees meer

De zorgcoördinator
Juf Annelies is rechtstreeks bereikbaar
tel : 0478 69 67 78 of
tel : 056 65 01 45
mail : annelies.anckaert@g-o.be

Onze resultaten

Kwaliteit in basisschool De Toekomst: een goed rapport voor de school

Het is de onderwijsinspectie die toe ziet op de kwaliteit van alle onderwijsinstellingen (alle onderwijsnetten) in Vlaanderen. De inspectie gaat in de eerste plaats na of scholen hun dienst aan de maatschappij wel leveren, als ze m.a.w. de ontwikkelingsdoelen en de zogenaamde eindtermen op een degelijke manier nastreven en ook bereiken. Daarnaast wordt er nagekeken of een school aan een aantal andere wettelijke voorschriften voldoet, zoals die in verband met veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en of de school alle spelregels respecteert.

Welnu, basisschool De Toekomst werd in 2009 doorgelicht.

Het eindadvies van het inspectieteam was: “advies 1 of gunstig”.

“Gunstig” is de beste beoordeling die een school kan krijgen. Een gunstig advies betekent immers dat én de onderwijskwaliteit, én het veiligheidsbeleid én de naleving van de regelgeving in de school in orde zijn. Bij een dergelijk advies formuleert de onderwijsinspectie natuurlijk een aantal aanbevelingen om de kwaliteit duurzaam te maken of te houden. Haar besluit luidde dat basisschool De Toekomst zowel de capaciteit heeft als de bereidheid om die kwaliteit te behouden en in bepaalde onderdelen nog te verhogen.

De maatschappelijke opdracht van de school en het vervolgonderwijs

Elke basisschool heeft als maatschappelijke opdracht de verplichting om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te realiseren. De ontwikkelingsdoelen en de eindtermen zijn voor alle basisscholen in Vlaanderen (alle onderwijsnetten) identiek.

Elke basisschool dient dit met valide en betrouwbare gegevens te kunnen aantonen.

Daarvoor gebruiken we in basisschool De Toekomst methodegebonden & schooleigen toetsen.

In de zesde leerjaren wordt dit uitgebreid met centrale toetsen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs: OVSG-toetsen (Onderwijssecretariaat Voor het Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs).

Hiermee kan de school op schoolniveau aantonen dat de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan in de basisschool de leergebied gebonden eindtermen bereiken. De OVSG-toetsen worden op hetzelfde ogenblik door duizenden leerlingen (netoverschrijdend) in Vlaanderen afgenomen. Deze toetsen zijn dus een bijkomende maatstaf voor de school.

Dat de leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan in basisschool De Toekomst de eindtermen vlot onder de knie hebben, blijkt uit de cijfers van het vervolgonderwijs.

Want, de school volgt de leerlingen ook verder op (na het zesde leerjaar). Voor meerdere schooljaren beschikt de school over gegevens van meer dan 90% van haar leerlingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs. 87% daarvan behaalt aan het einde van dat eerste jaar een A-attest. Dat is een resultaat die er mag zijn!

Deze cijfers zijn ook het inspectieteam (tijdens de doorlichting in 2009) niet ontgaan.

In het doorlichtingverslag (van het inspectieteam) staat te lezen:

Conclusie: resultaten in het vervolgonderwijs tonen aan dat de onderwijskwaliteit van de school voldoende garanties biedt voor de start in een nieuw onderwijsniveau.

Volg ons op

Link to my Facebook Page
Link to my Twitter Page
Link to my Youtube Page

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn