Home » Onze school » Visie

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator
Juf Annelies
M 0478 69 67 78
T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

Het zorgteam
Juf Inneke, juf Julie en juf Corry
T 056 65 01 48

Visie

 

Op onze school willen we niet alleen kennis overdragen. Wij willen jonge mensen vormen en begeleiden op hun weg naar volwassenheid, zodat ze in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap.

We willen de kinderen ook leren opkomen voor collectieve belangen, zonder afbreuk te doen aan hun fundamentele vrijheden en rechten.

Onze leerlingen willen we ook voorbereiden op het leven in een interculturele en pluralistische samenleving. Daarbij werken we in een geest van verdraagzaamheid en van eerbied voor de opvatting van anderen.

Alle kinderen alle kansen geven om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontplooien. In basisschool De Toekomst staat het kind als uniek individu centraal met zijn noden, behoeften, verlangens, fysische conditie, mogelijkheden en eventuele beperktheden vanuit zijn milieu of aanleg.

In onze school kiezen we dan ook voor een kindgericht onderwijsconcept met als doel ieder kind optimaal te begeleiden en volgens zijn eigen mogelijkheden ontwikkelingskansen te bieden, zodat het kan opgroeien als een gelukkig, positief denkende jongere met een blijvende intellectuele nieuwsgierigheid en zin voor studie en vorming.

Bij ons is elke leerling een VIP In basisschool De Toekomst streven we naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is voor ons een unieke persoonlijkheid met eigen interesses en ambities. Ons gedreven schoolteam werkt aan de intellectuele en creatieve ontplooiing van elke persoonlijkheid in wording.

vip
Veelzijdige Intelligente Persoonlijkheid
Verbluffende Inventieve Ploegspeler
Vindingrijk Iemand met Potentieel
Verstandige en Intrigerende Primus
Veelzijdig Individu met Pit
Verrassend Intuïtief Podiumbeest
Vrolijke en Inspirerende Plannenmaker

Wat eten we vandaag ?

  • 24 februari 2020 28 februari 2020

     

    KROKUSVAKANTIE

Volg ons op…

Onze klassen op Facebook

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn