Home » Samen school maken

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator
Juf Annelies
M 0478 69 67 78
T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

Het zorgteam
Juf Inneke, juf Julie en juf Corry
T 056 65 01 48

Samen school maken

In onze school betrekken wij zoveel mogelijk mensen bij het bestuur. Deze mensen vormen volgende “raden”:

 • onze leerlingenraad
 • ons oudercomité
 • onze vriendenkring OLGA
 • onze schoolraad

onze leerlingenraad: onze leerlingenraad telt 16 leerlingen (uit de vierde, vijfde en zesde leerjaren). De vertegenwoordigers worden tijdens het begin van het schooljaar aangeduid tijdens verkiezingen. De leerlingenraad vergadert tweemaandelijks onder leiding van de directeur en de leerkracht lichamelijke opvoeding.

ons oudercomité: alle ouders krijgen bij de aanvang van het schooljaar (via inschrijvingsstrook in de schoolkrant “INFO”) de kans om lid te worden van het oudercomité. Het oudercomité vergadert vier keer per schooljaar. De directeur en enkele leerkrachten wonen telkens de vergaderingen bij.

 


onze vriendenkring OLGA: OLGA, de Oud-Leerlingenbond van de Gemeenteschool Avelgem werd gesticht in het jaar 1946. OLGA wilde ervoor zorgen dat elk kind, tot wat voor sociale klasse het ook behoorde die studies kon volgen die het wou volgen. Thans is dit nog altijd het basisdoel van OLGA.

image001

De voorzitter is oud-leerling en dokter Erik Vandereecken.

De vriendenkring organiseert jaarlijks twee activiteiten:

 • kaartavond (november) voor speelgoed & streekbieren en etentje.
 • OLGA-eetfestijn (maart)

De opbrengst van de feestelijkheden helpt ons om de kwaliteit van ons onderwijs – waarop we terecht fier mogen zijn – te blijven waarborgen.

Het is vanzelfsprekend dat het schoolteam intensief samenwerkt met de leerlingenraad en met het oudercomité & de vriendenkring OLGA.

De leerlingenraad en het oudercomité worden elk schooljaar opnieuw samengesteld.


onze schoolraad: basisschool “De Toekomst” wordt geleid door de directeur en de schoolraad die hem adviseert:

 • personeelsleden die door hun collega’s verkozen zijn : Vanessa DE BUSSCHER, Lindsay MESSIAEN en Corry VANPOUCKE
 • min of meer bekende mensen uit onze omgeving die onze school genegen zijn, er op een andere manier een band mee hebben, de zogenaamde leden die afkomstig zijn uit lokale sociale, economische of culturele milieus: Rudy HENNION en Yves ROOBROECK
 • ouders die verkozen werden door de ouders : Gregory D’HONDT, Stéphanie LEYSSENS en Robby VAN MEIRHAEGHE (voorzitter)
 • ook de directeur maakt deel uit van de schoolraad.

De schoolraad heeft een overleg- en adviesbevoegdheid over een aantal materies die in hoofdzaak vermeld staan in art. 11 – 12 – 13 van het Bijzonder Decreet van 14.07.1998:

 1. advies aan de directeur inzake : de algemene organisatie van de school; de werving van leerlingen; de organisatie van extra-murosactiviteiten; het schoolbudget en het schoolwerkplan.
 2. advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake : de toewijzing van het mandaat van directeur; de schoolinfrastructuur en de organisatie van het leerlingenvervoer.
 3. overleg met de directeur inzake : de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten; welzijn en veiligheid op de school en het schoolreglement.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wat eten we vandaag ?

 • 24 februari 2020 28 februari 2020

   

  KROKUSVAKANTIE

Volg ons op…

Onze klassen op Facebook

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn