Home » Zorgbeleid

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator
Juf Annelies
M 0478 69 67 78
T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

Het zorgteam
Juf Inneke, juf Julie en juf Corry
T 056 65 01 48

Zorgbeleid

Élke leerling krijgt alle ontwikkelingskansen en kan zo maximale succeservaringen opdoen, maar dit hoeven niet noodzakelijk bij alle leerlingen dezelfde succeservaringen te zijn omdat kinderen, mogelijkheden, talenten, … verschillen. Dat is dé basis van ons zorgbeleid. Sommige leerlingen kunnen gerust meer leerstof aan; andere leerlingen hebben nood aan extra ondersteuning; … .

Alle leden van het schoolteam zorgen samen voor ons doeltreffend zorgbeleid.

 • We streven naar zorg op maat van elk kind door:
  de klasleerkrachten te ondersteunen (coaching, materialenontwikkeling, vorming, …)
 • nauw samen te werken met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), logopedisten, kinesitherapeuten, revalidatiecentra, …
 • observaties, testen en toetsen grondig te analyseren en op basis daarvan trajecten op maat uit te werken
 • te luisteren en te spreken met de leerlingen
 • de ouders altijd zo goed en zo volledig mogelijk op de hoogte te houden van onze vaststellingen, de voorgestelde maatregelen, de resultaten enz…
 •  …

Het zorgteam van onze school:

Wat eten we vandaag ?

 • 24 februari 2020 28 februari 2020

   

  KROKUSVAKANTIE

Volg ons op…

Onze klassen op Facebook

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn